DrFeickert LP
Tản mạn

Giới thiệu về đĩa than

Đĩa than là công cụ lưu trữ âm thanh cốt yếu cho tới tận cuối của thế kỷ 20. Cho đến thập niên 1980, lưu trữ công nghệ số, đặc biệt có sự có mặt trên thị trường của CD đã chiếm điểm tốt trên thị trường khiến đĩa than bớt xuất hiện cùng với […]